USLUGA është një ndër kompanitë e para dhe më të mëdha e fokusuar në ndërtim dhe menaxhim pronash në Shqipëri. Ne synojmë të mbetemi lider në tregun ku operojmë, duke ia dedikuar suksesin vlerave që udhëheqin punën tonë të përditshme dhe marrëdhënieve që krijojmë. Një Specialist Shitjesh është përgjegjës për ofrimin e shërbimit superior ndaj klientëve duke shërbyer si kontakt kyç i kompanisë me synim realizimin e shitjeve.

Source: New feed