Kompania “Klegen” sh.p.k u themelua në vitin 1998, ndërsa fabrika e përpunimit të qumështit “KLEGEN”  u ngrit në vitin 2003 si një ndërmarrje e specializuar  për prodhimin e produkteve të bylmetit. Ajo funksionon mbi bazën e një teknologjie moderne ,bashkohore , nën mbikqyerjen e një personeli të specializuar, ku janë perfshirë inxhinerë,teknolog e punetorë të kualifikuar.

Ne kuader te zgjerimit te stafit kerkojme te punesojme nje Agjent/e Shitjesh ne zonen e Tiranes.

  • Mund te aplikoj cdo moshe, preferohet te kete eksperience por jo kusht i domosdoshem.
  • Patenta e klasit B eshte domosdoshmeri.
  • Te kete aftesi te mira komunikuse. 

Source: New feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *