NJOFTIM PUNËSIMI SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 28 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin: “Analist Kredie” për rrethin Durres

Source: New feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *