AZA Electronics eshte ne kerkim te pozicionit: Asistent Menaxher I Dyqanit
Vendodhja: Lezhë

Përmbledhja e Pozicionit: Asistent Menaxheri i Dyqanit mbështet dhe ndihmon Menaxherin e Dyqanit në organizimin e të gjithë punëve në dyqan sipas politikës së kompanisë; Përgjegjësia kryesore e tij është ndjekja e përditshme e punëve me qëllim drejtimin optimal të dyqanit.

Source: New feed

Leave a Reply