Ministrja për punë dhe politikë sociale Mila Carovska thotë se hetimi i Prokurorisë do të tregojë se çfarë akt-akuza do të ngrihen për rastin e keqpërdorimit të fëmijëve të strehimores “25 maji”.

“Ministria për punë dhe politikë sociale ka bërë mbikëqyrje të detajuar dhe ka ngritur 12 kallëzime penale dhe 12 shkelje ligjore kundër të punësuarve në qendrën për punë sociale në shtëpinë ‘25 maji’. Kallëzimet janë dërguar tek Prokuroria Themelore Publike. Të theksojmë se jemi duke bërë një transformim të shpejtë të shtëpive ’25 maji’ dhe ‘Ranka Milanovik’, institucione që janë braktisur në dhjetë vitet e kaluara. Me transformimin e shpejtë besoj se do të krijohen kushte për mbrojtje dhe kujdes për çdo fëmijë”, ka deklruar Carovska.

Source: New feed