Kujdeset për arritjen e treguesve të cilësisë së portofolit të kredisë brenda objektivave të Kompanisë për degët në varësi, nëpërmjet ndjekjes sistematike të aktivitetit të manaxhimit të kredive në vonesë nga stafi përgjegjës. Siguron zbatimin e proçedurave/politikave dhe strategjive në fuqi për manaxhimin e klientëve në vonesë.

Per qytete: Fier, Vlore, Lushnje, Gjirokaster, Sarande.

Source: New feed