Help Desk IT niveli II Kompania Innovaway operon ne fushen ICT dhe jemi duke kerkuar figurat me njohurite e meposhtme per pozicionin Help Desk IT te nivelit II.

Kandidatet duhet te kene njohurite e meposhtme:

  • Diplome ne fushen informatike;
  • Te flase mire italisht dhe anglisht;
  • Te kete aftesi te mira te punoje ne grup dhe problem solving;
  • Njohuri te mira: Active Directory e sistemi operativi di Microsoft server e client Sistemet e networking (Firewall, router, proxy, DNS, DHCP);
  • Njohuri baze sistemi Unix Njohuri te Sistemeve te postes elektronike Office 365 / Google GSuite;
  • Njohuri te Sistemeve te monitorimit.
  • Ofrojme një ambient pune stimulues, dinamik, serioz, me perspektivë dhe me page shume te mire. 

Source: New feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *