Infermiere

Kriteret dhe Kualifikimet:

  • Të jetë e diplomuar në Infermieri;
  • Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 1 vit (e preferueshme)
  • Të jetë e pasjisur me lejen e ushtrimit të profesionit në Shqipëri
  • Të zotërojë një gjuhë të huaj.

Të gjithë personat e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre në adresën e email-it: luarmedc@gmail.com

Source: New feed