Inxhinieri elektronik eshte pergjegjes per projektimin/implementimin e sistemeve Smart, zbatimin e procedurave te kontrollit dhe mirembajtjes per sistemet e realizuara nga kompania.

Source: New feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *