Shoqeria 4 A-M shpk me objekt veprimi në fushën e ndërtimit, projektimit edhe zbatimit kerkone te punesoje Inxhinier Mekanik. 

Source: New feed