Është miratuar rimbursimi i paketës së barnave për trajtimin ambulator në banesë për personat e diagnostikuar me COVID-19.

Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, paketa e barnave përbëhet nga dy skema trajtimi. Vlera e rimbursimit të paketës së barnave për skemën e parë të trajtimit (forma e lehtë) do të jetë jo më shumë se 1650 lekë.

Ndërsa vlera e rimbursimit të paketës së barnave për skemën e dytë të trajtimit (forma e mesme) do të jetë jo më……
Source: New feed