Kërkoj punë si edukatore – kujdestare për fëmijë, puna me fëmiun e juaj do të realizohet në bazë të planit i cili përputhet me moshën dhe interesat e fëmiut. Plani do të synojë stimulimin e fëmijës për të nxënë, përvetsimin e shprehive dhe shkathtësive pozitive të cilat do të arrihen me anë të aktiviteteve të ndryshme që e ndihmojnë femiun në raport me veten dhe të tjerët. Të gjithë të interesuarit mund të më kontaktojn në nr. tim të telefonit 043 707 944.
Source: New feed

Leave a Reply