Këshilltarët e LSDM-së në Komunën e Sopishtes kanë votuar kundër kërkesës që Shoqata e Bashkimit Shpirtëror të Setinëve, Popadinëve dhe Krushoradëve të heqin dorë nga busti i Qoses dhe t’i jepet komunës në fjalë.
Nga ana tjetër, Këshilltarët shumicë të VMRO-DPMNE-së kërkojnë nga Shoqata e lartpërmendur që t’ua jep monumentit për ta vendosur në “Sonçev Grad”.

Nga organizata komunale e LSDM-së në Sopishtë thonë se pushteti lokal i udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja dëshirojnë të vendosninë monument në mënyrë të paautorizuar.

“Ne nuk jemi kundër vendosjes së monumenteve në këtë lokacion, por votojmë kundër sepse për momentin është bllokuar llogaria të cilën e ka komuna; e papranueshme është të financohen bazamente ose të ngjashme, dhe të kërkohet që të vendoset monumenti i Qoses këtu. Mëtej, konsiderojmë së me këtë, vetëm se do të krijohet ndasi e mëtejshme ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarëve.

Konsiderojmë se me vendosjen e këtij monumenti do të shkaktohej revoltë e mëtejshme ndërmjet qytetarëve dhe popullsisë që jeton në këtë territor”, deklaroi Sasho Stojanovski, kryetari i OK LSDM-së në Sopishtë.

Source: New feed