Të premten, Komiteti Kombëtar Republikan (RNC) paraqiti një ankesë në Komisionin Federal të Zgjedhjeve (FEC) duke pretenduar se, censura e artikullit të New York Post në lidhje me marrëdhëniet e biznesit me të huaj të Hunter Biden dhe njohuritë e pretenduara të ish-Zëvendës Presidentit Joe Biden për ato marrëdhënie, ka pasoja dhe arrin në një "Kontribut të paligjshëm politik, në përfitimin e korporatave" në fushatën e Biden, ka mësuar Fox News.

Ankesa, e paraqitur nga RNC të……
Source: New feed

Leave a Reply