Përshkrimi

AZA Electronics eshte ne kerkim te pozicionit: MENAXHER DYQANI

Vendodhja: Lezhë

FUNKSIONI BAZË DHE QËLLIMI I PËRGJEGJËSIVE

Menaxheri i dyqanit është përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të dyqanit dhe mbarevajtjen e tij në përputhje me standartet e vendosura nga kompania dhe punëdhënësi. Qëllimi kryesor i punës së menaxherit të dyqanit është të përmiresojë shitjet dhe maksimizojë fitimet duke rritur xhiron ditore. Për arritjen e këtyre objektivave menaxheri i dyqanit ka përgjegjesinë kryesore që lidhet me: funksionimin e dyqanit; menaxhimin e stafit të dyqanit,mirembajtjen dhe modifikimin e mallit sa here eshte e nevojshme, kontrollin e kasës, arketimet dhe inventarin; shërbimin ndaj klientit; imazhin e dyqanit , aktivitetet logjistike dhe administrative që ka në përgjegjësi. 

Source: New feed

Leave a Reply