Mjek Bakterolog 

Aftësite,Njohuritë dhe Kualifikimet:

  • Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 2 vite.
  • Të zotërojë Licensën e profesionit përkatës.
  • Të ketë njohuri shumë të mira  të bakteriologjisë, teknikave dhe procedurave të analizave laboratorike.
  • Aftësi për të ushtruar gjykim të mirë në vlerësimin e situatave dhe marrjen e vendimeve.

Të gjithë personat e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre në adresën e email-it: luarmedc@gmail.com

Source: New feed