Mjek Laboratori 

Kuallifikimet:

  • Të zotërojë Licensën e profesionit përkatës.
  • Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 5 (pesë) vite.
  • Të ketë njohuri të një gjuhe të huaj.
  • Të ketë njohuri të mira në programet kompjuterike.

Të gjithë personat e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre në adresën e email-it: luarmedc@gmail.com

Source: New feed