Oferta e investimeve në çdo fushë fitimprurëse
Si investitor, ne investojmë në çdo fushë fitimprurëse të projektit për të cilën ne ofrojmë financim për projekte përfitimi i të cilave është i sigurt në periudhën afatshkurtër, afatmesme ose afatgjatë në disa fusha të tilla si: Agroindustria, Pasuritë e Patundshme (industriale, komerciale, rezidenciale), Turizmi dhe mikpritja, Miniera dhe shfrytëzimi i naftës, Industri të vogla dhe të mesme, Transport (rrugë, det dhe ajër), energji të rinovueshme, Import-eksport, Teknologji të reja, Bujqësi, etj. (Krijimi ose marrja në dorëzim e biznesit tuaj – Kredi Financiare * Kredi për pasuri të paluajtshme * Kredi për investime * Kredi për vetura * Borxhi i konsolidimit * Linja e kredisë * Hipoteka e dytë * Blerja e kredisë * Kredi personale.) Ju lutemi na kontaktoni në adresën tonë të mëposhtme: ecobanquecredits2010@gmail.com

Source: