Kompania M-TECHNOLOGIE sh.p.k, ofron pune për:

Zyrtar/e në Administratë

Kriteret:

• Diplomë Universitare në fushën e Ekonomisë;
• Njohuri të sistemeve kompjuterike;
• Të ketë aftësi komunikimi dhe vetë iniciativë;
• Të ketë njohuri në punë administrative;
• Të jetë profesionale sa i përket kohës dhe afateve kohore.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar që plotësojnë kushtet e lartëpermendura, të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre përmes postes elektronike: info@m-technologie.com
Në subjekt duhet të shënohet Pozita për të cilën aplikoni.
Vetëm kandidatët të cilët plotësojnë kushtet e lartëpermendura, do të kontaktohen për intervistë.
Konkursi mbetet i hapur nga data 16/10/2020 deri me 25/10/2020.
Adresa Bardhosh / Lebanë ne Prishtinë.
Source: New feed

Leave a Reply