Union Bank ka filluar aktivitetin në 2006, si pjesë e zgjerimit të kompanive të Union Grup në Shqipëri. Që nga themelimi, banka ka njohur rritje sinjifikative në të gjithë sektorët dhe tani ka 33 degë në qytetet më kryesore të Shqiperisë. Sot Union Bank ka rreth 400 punonjës në të gjithë Shqipërinë. Menaxhimi i Bankës i kushton rëndësi të veçantë krijimit të një ambjenti ku opinionet e punonjësve inkurajohen dhe vlerësohen.
Ne jemi krenarë për raportet kolegiale dhe atmosferën në punë që kemi dhe kërkojmë që t’i përmirësojmë vazhdimisht ato. Aktualisht menaxhimi ka identifikuar nevojën për punësimin një Operator Call Center/IT End of Day. Ftohen të aplikojnë kandidatë të përshtatshëm për këtë pozicion. Shërbimi i Call Center/IT End of Day ofrohet 24 orë, duke përfshirë edhe ditët e festave zyrtare. Për këtë pozicion kërkohet disponibilitet dhe fleksibilitet për të punuar në turne dhe në fundjavë.  

Source: New feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *