Kompania Globe, e krijuar në vitin 2000, lider ne fushen e tregetimit te pajisjeve elektronike dhe elektroshtepiake te brandeve më të mira nderkombetare me Çelësin e suksesit “Stafin e përkushtuar ndaj kerkesave dhe pritshmerive te klientit” kerkon te punesoje: Transportues-Montues-Shites dhe Mirembajtje te Marrdhenieve me Klientet

Source: New feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *