Qeveria e Republikës së Maqedonisë sot në mbledhjen e saj të 56-të, emëroi Drejtorë dhe Zëvendës drejtorë në këto institucione:

1. Inspektorat Shtetëror për mjedis jetësor – Fejzulla Spahija (Drejtor)

2. Inspektorati Shtetëror për Inspektim Teknik – Ekrem Bunjaki (Drejtor)

3. Inspektorat Shtetëror për transport – Rufat Huseini (Drejtor)

4. Inspektorati Shtetëror për pylltari dhe gjueti – Ejup Jahja (Drejtor)

5. Byroja për Metrologji – Merita Mustafai (Drejtor)

6. Byroja për zhvillim rajonal – Ramiz Rexhepi (Drejtor)

7. Qendra për menaxhim me kriza – Agron Buxhaku (Drejtor)

8. Agjencioni për rezerva të mallrave – Resi Abdurahmani (Drejtor)

9. Enti shtetëror për pronësi industrial – Safet Emruli (Drejtor)

10. Drejtoria për rezerva të obligueshme të naftës – Ulusi Beqiri (Drejtor)

11. Agjencioni për nxitje të zhvillimit të bujqësisë Manastir – Elgafar Jusufi (Drejtor)

12. Burgu Tetovë – Murat Ramadani (Drejtor)

13. NP Akademia për mësimdhënës – Amir Zilbeari (Drejtor)

14. Byroja për ekspertizë ligjore – Valdet Xhaferi (Drejtor)

15. Drejtoria për mbajtjen e librave amë – Bujar Dardhishta (Drejtor)

16. Byroja për furnizime publike – Bardhyl Nasufi (Drejtor)

17. Agjencioni për Investime të huaja – Vullnet Ademi (Drejtor)

18. Drejtoria për mbrotje dhe shpëtim – Ekrem Zendeli (Zëvendës Drejtor)

19. Drejtoria e Zonave Zhvillimore Teknologjike Industriale – Asip Useini (Zëvendës Drejtor)

20. Agjencioni për kadastër – Musa Ibrahimi (Zëvendës Drejtor)

21. Trupi revidues per revizion te IPA – Liman Muhaxhiri (Zëvendës revizor kryesor)

22. Burgu Idrizovë – Femi Jonuzi (Zëvendës Drejtor)

23. Burgu Shkup – Sadush Arifi (Zëvendës Drejtor)

24. Burgu Kumanovë – Mevlan Xhemaili (Zëvendës Drejtor)

Gjithashtu janë caktuar edhe drejtorë në këto Shoqata Akcionare:

1. SHA “Resurset Energjetike të Maqedonisë” – Bajram Rexhepi

2. SHA “Menaxhimi me ujrat e Maqedonisë” – Ilmi Selami

3. SHA “GA-MA” – Rafis Aliti

Source: New feed