Xheko Imperial eshte ne kerkim te nje Recepsionist turni 3:

Kanditati duhet të plotesoje karakteristikat e mëposhtme:

• Minimalisht 2 vjet përvojë pune në Reception.
• Aftësi të shkëlqyera të të punuarit në internet dhe MS Office packages.
• Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe organizuese
• Njohuri  të gjuhës Angleze.
• Aftesi të mira promovuese.

Source: New feed