Pershkrim i pergjitshem i pozicionit
ikubINFO Software Engineering eshte ne kerkim te nje specialisti te manaxhimit te resurseve, me aftesi te mira analitike, problem solving, komunikuese dhe vendosmeri te larte per te ndihmuar ne manaxhimin eficent te angazhimit te resurseve njerezore te kompanise. Aftesite ne Microsoft Project dhe Power BI perbejne avantazh. Eksperiencat ne analizimin e te dhenave dhe zgjidhjen e problemeve qe rezultojne nga keto analiza, duke komunikuar ne menyre eficente me palet e perfshira ne problem, perbejne gjithashtu avantazh per rolin. 

Source: New feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *