Log in Albania Shpk. eshte krijuar ne vitin 2004 dhe operon ne nje sere fushash te ndryshme sherbimi duke perfshire Qeradhenien e Makinave nepermjet Franchises se prestigjozit Surprice Cars, i cili na ka besuar ekskluzivitetin e perdorimit te brandit nderkombetar ne te gjithe Ballkanin; Sherbimet Doganore ne te gjithe territorin e Shqiperise; Operatorin Turistik si dhe distribucionin zyrtar te produkteve Vodafone Albania.

Log in Albania eshte ne kerkim te kandidateve potenciale per rolin “Shofer“, qe do te punojne per nje subjekt nderkombetar ne Shqiperi.  Orari normal i punes eshte nga e Hena ne te Premte, 8:30-17:30.  Ne rast udhetimi jashte Tiranes, shoferet do te perfitojne dieta ditore bazuar ne standartet nderkombetare te udhetimit.  Paga e kenaqshme.  Punesimi fillon sa me shpejt, pasi projekti ka nisur!

Source: New feed