“Birra Tirana” sha e cila eshte kompani lider ne treg me objekt veprimtarie ne fushen e Prodhimit e tregtetimit te birres per vend dhe eksport, per  shkak të ristrukturimit është në kërkim të stafit të ri energjik dhe me dëshirë për rritje profesionale. 
Kjo shoqeri shpall konkursin per pozicionin e punes: “Shofer –Shperndares Birre” per Qytetet Tirane – Durres.

Kriteret dhe kushtet e nevojshme:
• Te kene mbaruar shkollen e mesme 
• Te jete i gatshem te punoj ne terren 
• Te njohe mire zonat ne Qytetet  e mesiperme 
• Te jete i pergjegjshem dhe i komunikushem me klientet 
• Te kete eksperienca te meparshme te ngjashme minimumi 1 vit 
• Te kete leje drejtimi te klasit C 

 Kandidatet duhet te paraqesin CV e dokumentat qe disponojne deri me 30.11.2020 ne adrese e emailit  info@birratirana.com   

Source: New feed