Balfin Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.  

Profili i kompanisë: SPAR Albania është pjesë e Balfin Group dhe drejton rrjetin më të madh të shitjeve ushqimore me pakicë me të drejtën e eksluzivitetit të emrit “SPAR”.

Pozicioni: Specialist Payroll-i
Grada: 10
Departamenti: i Burimeve Njerëzore
Vendodhja: Tiranë
Përmbledhja e Pozicionit: Është përgjegjës për mbajtjen e të dhënave dhe mbikqyrjen e kompensimeve të punonjësve.

Source: New feed

Leave a Reply