Mogo Finance funksionon në 18+ vende të Bashkimit Evropian dhe në rajonin e CIS. Ne ofrojmë Leasing  financiar  dhe Leaseback me fokus tek konsumatorët individë. Zhvillimi i suksesshëm i MOGO-s mbështetet nga struktura e fuqishme e kapitalit, ekipi i menaxhimit, platforma shumë e sofistikuar e  IT-së dhe aftësitë analitike të të dhënave të industrisë së automjeteve. MOGO Albania po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozicionin e Specialistit të Financës.

Source: New feed