Union Bank ka filluar aktivitetin në 2006, si pjesë e zgjerimit të kompanive të Union Grup në Shqipëri. Që nga themelimi, banka ka njohur rritje sinjifikative në të gjithë sektorët dhe tani ka 33 degë në qytetet më kryesore të Shqiperisë.
Sot Union Bank ka mbi 400 punonjës në të gjithë Shqiperinë. Menaxhimi i Bankës i kushton rëndësi të vecantë krijimit të një ambjenti ku opinionet e punonjësve inkurajohen dhe vlerësohen.
Ne jemi krenarë për standartet e larta të shërbimit të klientëve dhe kërkojme që t’i përmirësojmë vazhdimisht ato. Menaxhimi ka identifikuar nevojën për Specialist të Marrëdhënieve me Biznesin në Degët Durrës ndaj ftohen aplikime nga kandidatë të përshtatshëm për këtë pozicion.  Specialist i Marrëdhënieve me Biznesin

Qëllimi i Përgjithshëm i Punës: Shitja e produkteve të Bankës ndaj klienteve të rinj dhe ekzistues të biznesit; analiza kreditore dhe monitorimi i shlyerjes së rregulltë të kredive.

Source: New feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *