Union Bank ka filluar aktivitetin në 2006, si pjesë e zgjerimit të kompanive të Union Grup në Shqipëri. Që nga themelimi, banka ka njohur rritje sinjifikative në të gjithë sektorët dhe tani ka 33 degë në qytetet më kryesore të Shqiperisë. Sot Union Bank ka mbi 400 punonjës në të gjithë Shqiperinë. Menaxhimi i Bankës i kushton rëndësi të vecantë krijimit të një ambjenti ku opinionet e punonjësve inkurajohen dhe vlerësohen. Ne jemi krenarë për standartet e larta të shërbimit të klientëve dhe kërkojme që t’i përmirësojmë vazhdimisht ato. Menaxhimi ka identifikuar nevojën për Specialist i Marrëdhënieve me Biznesin. Ftohen të aplikojnë kandidatë të përshtatshëm për këtë pozicion. Specialist i Marrëdhënieve me Biznesin në Departamentin e Biznesit të Madh, Drejtoria e Përgjithshme, në Tiranë.

Source: New feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *