Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një “Specialist të Marrjes në Sigurim Mjekësor” pranë Zyrave Qendrore të saj.

Source: New feed

Leave a Reply