Shoqeria “ABISSNET”sha ofron shërbime në fushen e komunikimeve elektronike, ne lidhje me ofrimin e sherbimit te internetit, telefonise se palevizsshme dhe sherbimeve audiovizive nepermjet internetit. Për fuqizimin e personelit dhe zhvillimin e njësive, ne kërkojmë të punësojmë: Specialiste per Marketingun Dixhital.

Source: New feed