asistente

Unë jam një huadhënës legjitim dhe i miratuar nga qeveria e parave, ju jap hua kompanive dhe individëve që kanë nevojë për asistentë financiarë me normë interesi 3%, ju mund të kontaktoni Përgjigju na urgjent në këtë E-mail; vhorsdjoeypj4…
Source: New feed