Elektricisti është përgjegjës për funksionimin e pajisjeve dhe programeve të mirëmbajtjes së linjave, në përputhje me specifikimet e pajisjeve dhe përputhshmërinë me standardet e cilësisë së CCBS. Pozicioni gjithashtu është përgjegjës për realizimin e detyrave të mirëmbajtjes të përcaktuara në standardet e sigurisë dhe produktivitetit.

Source: New feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *